Fizikal Centаr – Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

NAŠA MISIJA

Pronaći pravu kombinaciju terapija koja će našim korisnicima omogućiti kvalitetniji i zdraviji život.
Konstatno stručno usavršavanje naših zaposlenih i pažljiv odabir tehnološke podloge za sprovođenje terapija.

Prilagođavanje korisniku i njegovim potrebama uz svakodnevnu brigu o toku terapije.
Osluškivanje Vas kao korisnika zbog čega smo unapredili naše kanale komunikacije kako bi bili u mogućnosti da odgovorimo na Vaše zahteve.

Мачванска 8
Шабац 15000 Мачвански округ RS
Kako stići?

Da li je ovo Vaša kompanija? Preuzmite kontrolu nad detaljima.

Ažurirajte informacije, ubacite slike, povežite socijalne mreže i istaknite svoj objekat.