Neka bude kratko i oopisno jer će se pojavljivati u rezultatima pretrage
Posetioci mogu filtrirati svoju pretragu po kategorijama i sadržajima koje žele - pa pobrinite se da ih odaberete mudro i uključite sve relevantne
Posetioci mogu filtrirati svoju pretragu po karakteristikama - pa pobrinite se da ih uključite sve.
Ostavite prazno ako lokacija nije bitna.
Prva slika će biti upotrebljena kao istaknuta.
Slobodno promenite format teksta da odgovara Vašim potrebama.


Da li ja sam ubacujem detalje svog mesta?

Da, imate korisnički panel unutar našeg portala u kom ćete uvek moći da menjate detalje svog mesta samostalno, bilo da su u pitanju slike, linkovi ili tekstovi. Takođe, uvek vam stojimo na raspolaganju za pomoć ukoliko imate problema, možete izabrati i da vam naši dizajneri organizuju izgled stranice mesta.

Najbolja moguća podrška

Naš cilj je da vi budete srećni, da vaši klijenti budu srećni, da vaš posao cveta i napredjuje. Stojimo vam na raspolaganju za sve nedoumice, ideje i pomoć oko što boljeg zajedničkog funkcionisanja.