Dobrodošao/la na vezbaj.rs. Molimo pročitaj pravila i uslove saradnje u nastavku. Pristupom ili upotrebom naše internet stranice, potvrđuješ da si pročitao/la, razumeo/la i da se slažeš sa svim uslovima i pravilima.

Corporate Center Life doo, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u Srbiji, Beogradu, ul. Beogradska 37, prvi sprat, registrovano u Agenciji za privredne registre, pod matičnim brojem 20500573, kao autor/vlasnik/menadžer sajta vezbaj.rs, u daljem tekstu Vežbaj, zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog sajta, što uključuje i Izjavu o privatnosti i Pravila i uslove saradnje, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Stoga te molimo da redovno posećuješ ovu stranicu, kako bi bio/la u toku sa izmenama Pravila i Uslova saradnje koje si prihvatio/la.

Prava i obaveze

Autorska prava

Corporate Center Life doo je autor Sajta i poseduje sva zagarantovana prava u tom svojstvu, u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima. Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi materijali, uključujući ilustracije, slike, dizajn, ikonice, fotografije, audio/video klipove itd. su vlasništvo Vežbaj.

Sadržaj Sajta (tekstovi, opisi proizvoda i usluga, tehničke karakteristike, slike, simboli) su u vlasništvu Vežbaj i proizvođača ili distributera ponuđenih proizvoda i usluga, pa Vežbaj ne preuzima odgovornost za sadržaj opisa proizvoda objavljenog na Sajtu.

Ako preuzimaš softver sa ovog Sajta, uključujući i dokumenta i slike koje taj softver sadrži ili ih je generisao, kao i prateće podatke (u daljem tekstu Softver), smatraj da je licenciran od strane Corporate Center Life doo (u daljem tekstu Autor). Autor ima puno pravo na Softver i sva prava intelektualnog vlasništva koja iz toga proizlaze. Ne smeš prodavati, distribuirati, reprodukovati ili dekompilirati Softver. Svi zaštitni znakovi i logotipi su u vlasništvu Autora ili nosioca dozvole i nemaš dozvolu da ih kopiraš, ili koristiš na bilo koji način.

Internet domen vezbaj.rs je u vlasništvu Corporate Center Life doo. Upotreba Vežbaj domena, otvoreno ili skriveno (kao što su, ali ne isključivo, meta tagovi i druge tehnike indeksiranja, pretraživanja weba), bez prethodne pismene saglasnosti Corporate Center Life doo je zabranjeno i kažnjivo zakonom.

Pored slika koje su vlasništvo Corporate Center Life doo, i slika koje smo dobili uz odobrenje vlasnika, na sajtu se nalazi određena količina slika za koje nismo uspeli da odredimo vlasništvo. Ukoliko na Vežbaj™ pronađete neku sliku koja pripada Vama, molimo kontaktirajte nas na info(at)vezbaj.rs da istaknemo pripadajuća prava.

Linkovi ka drugim sajtovima

Autor ne preuzima odgovornost za sadržaj sajtova van svoje mreže. Kada pristupiš sajtu koji ne pripada Vežbaj mreži, imaj u vidu da je to nezavisan sajt i da Autor nema kontrolu nad njegovim sadžajem. Link ka sajtu van mreže sajtova Autora ne podrazumeva da Autor prihvata odgovornost za sadržaj tog sajta. Odgovornost za tačnost informacija u potpunosti pripada pružaocu ponuđenih usluga i proizvoda.

Uslovi oglašavanja

Svaki upis u vezbaj.rs, registrovanje, svako preuzimanje profila firme i administracija istih se smatra oglasnom porukom ili oglašavanjem na sajtu.

Komitentom se smatra firma i/ili njen predstavnik koji upiše i/ili administrira podatke o firmi. Podatke koje postavi na profil svoje firme da predstavlja preko Vežbaj™ i koji se nalaze na ovom sajtu očekuje se da budu tačni i bez anonimnog predstavljanja firmi, proizvoda ili usluga. Vežbaj™ objavljuje samo informacije koje komitent postavi sam, direktno ili indirektno (pošalje u redakciju ili sam dodaje i administritra na vezbaj.rs sajtu).

Komitent putem administracije profila preko sajta, telefonskim pozivom, e-mailom, dopisom ili lično garantuje ispravnost i verodostojnost podataka i oglasnih poruka i odobrava Vežbaj™ da iste može neograničeno koristiti, objavljivati, prilagođavati, reprodukovati, prevoditi, prenositi, distribuirati, uključujući Internet, publikacije, telefonsko davanje informacija kroz info centar, kroz sistem preporuka, objavljivanje kroz kreditni biro ili informisanje i kontaktiranje e-mailom, i na druge načine koristiti sve ili deo informacija, materijala ili sadržaja na bilo koji način putem svih poznatih i budućih tehnologija.

Takođe, garantuje da materijal i oglasne poruke koje je dao ili postavio na vezbaj.rs sajt radi oglašavanja (reklamiranja) nisu u suprotnosti sa zakonom, te da on ima sve potrebne dozvole i odobrenja za izvršavanje poslova iz istog, a tvrdi da je sa autorima teksta, slika, idejnih rešenja, oglasnih poruka i sl. koje je postavio ili dao Izdavaču za dizajn i objavljivanje na Internetu, regulisao pitanje autorskih prava i da u tom pogledu Vežbaj™ prema autorima nema nikakvih obaveza.

Sve strane su saglasne da će autorsko pravo na dizajn koji je pripremio Vežbaj™ za publikaciju i/ili Internet ostati njegova svojina, te da će informacije, oglasi, video oglasi, web sajt, i sve drugo što je Vežbaj™ pravio biti autorsko pravo Vežbaj™, i ne mogu biti emitovani i reprodukovani bez njegovog pristanka.

U slučaju prikazivanja brendova, Komitent garantuje da je ovlašćeni predstavnik ili zastupnik predmetnog brenda.

Komitent se obavezuje da uz oglasnu poruku u Vežbaj™ dostavi i popunjenu i overenu deklaraciju (Član 11 Zakona o oglašavanju).

Vežbaj™ ne prezentuje lične informacije već proizvode i usluge firmi kao i same firme i stalno prati statistike poseta i potrebe korisnika sajta. Na ovaj način Vežbaj™ može informisati oglašivače o poseti njihovoj profil strani ili statistici pretrage kada su u pitanju određeni proizvodi ili usluge. Ako su Vam potrebne dodatne informacije, možete nas kontaktirati putem kontakt emaila.

Vežbaj™ ne prodaje ni jedan deo sadržaja sajta (informacije) trećim licima u svrhe telemarketinga, marketinga ili komercijalnih e-mail kampanja i dr.

Vežbaj™ zadržava pravo slanja informacija o svakoj firmi, proizvodima ili uslugama drugim firmama ili pojedincima na zahtev komitenata, i tom prilikom ne objavljuje informacije o firmi za koje ne dobije odobrenje. Sve informacije su u arhivi i služe isključivo za unapređenje prodaje proizvoda ili servisa koje prezentujemo.

Postavljanjem informacija i materijala u Vežbaj™ bazu i sajt vezbaj.rs ugovorom o oglašavanju, putem besplatnog upisa preko sajta, telefona, dopisom ili lično garantujete ispravnost i verodostojnost podataka i odobravate kompaniji Vežbaj™ da iste može neograničeno koristiti, objavljivati, prilagođavati, reprodukovati, menjati, prevoditi, prenositi, distribuirati, i na druge načine koristiti sve ili deo informacija, materijala ili sadržaja na bilo koji način putem svih poznatih i budućih tehnologija, a neće biti objavljen materijal koji ne odgovara uredničkoj politici Vežbaj™ (korišćenje istog u svrhu ilegalnih radnji, konkurencija Vežbaj™, pretnji, ucena, pornografije ili zabranjenih materijala za decu) i ako nije u skladu sa uslovima korišćenja sajta vezbaj.rs. Takođe, ovim se odričete i prenosite sva prava na objavljen sadržaj u korist Corporate Center Life doo, Beograd.

Ukoliko se desi da prilikom pretraživanja ovog sajta naiđete na netačne ili nekorektne informacije molimo Vas da nas obavestite o istim putem kontakt emaila.

Popusti i akcije

Corporate Center Life, preko sajta vezbaj.rs prodaje robu i usluge na teritoriji Republike Srbije isključivo korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije u ime i za račun privrednih subjekata koji svoju robu/usluge reklamiraju putem veb sajta vezbaj.rs. Prodaja se vrši u promotivnom obliku koji se zasniva na odobravanju popusta na redovnu cenu robe ili usluga Ponudjača u slučaju da sajt vezbaj.rs u odredjenom vremenskom periodu obezbedi minimalni broj korisnika zainteresovanih za odredjenu robu/usluge.

Objavljivanje informacija o robi ili uslugama na veb sajtu ne predstavlja ponudu sajta vezbaj.rs za zaključenje ugovora o kupovini već samo poziv korisniku da učini ponudu pod objavljenim uslovima klikom na dugme ‘’Kupi’’. Ukoliko sajt vezbaj.rs prihvati ovakvu ponudu korisnika nastaje ugovorni odnos i korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu robu/usluge. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj korisnika zainteresovanih za odredjenu robu ili usluge.

Korisnik robu ili usluge plaća putem poštanskih uplatnica, interneta ili na drugi elektronski način ponudjen na sajtu i oslobadja sajt vezbaj.rs i privredno društvo Corporate Center Life od odgovornosti za štetu prouzrokovanu korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju Vežbaj nije odgovoran.

Za svaku pojedinačnu kupljenu robu/uslugu Vežbaj u ime ponudjača izdaje potvrdu u obliku vaučera na ime korisnika koji ga identifikuje pred ponudjačem, i daje mu pravo da potražuje kupljenu robu ili usluge tokom roka važenja promotivne ponude. Ukoliko Korisnik ne iskoristi kupljenu robu ili usluge u roku važenja promotivne ponude koji je istaknut na samoj ponudi, sajt vezbaj.rs nije dužan da Korisniku vrati novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid.

Zabranjena je trgovina, kopiranje ili falsifikovanje Vaučera. Vaučer važi samo do datuma označenog na njemu i na ime naznačeno ime, uz važeći lični dokument.

Korisnik je saglasan da od sajta vezbaj.rs prima komercijalne poruke u vezi prodaje robe/usluga putem veb sajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti sajt vezbaj.rs pismenim putem.

Sajt vezbaj.rs zadržava pravo da ponudi specijalnu ponudu po posebnim uslovima u okviru redovne ponude.

U slučaju da besplatna dostava proizvoda/usluge za koju je kupljen vaučer nije dostupna kod ponuđača, kupovinom vaučera korisnik je saglasan da će sam snositi troškove dostave proizvoda/usluge koji su navedeni u Pravilima i uslovima korišćenja vaučera.

Politika u vezi sa vraćanjem robe i povraćajem novca za poručene proizvode

Proizvodi koji ne odgovaraju specifikacijama navedenim u ponudi / opisu proizvoda mogu se vratiti jedino ponuđaču / Prodavcu, uz navedene informacije o prirodi i stepenu nepoklapanja sa specifikacijama. Troškove transporta snosi korisnik / Kupac, osim ukoliko u opisu ponude nije navedeno drugačije.

Vežbaj neće ni u kom slučaju snositi troškove transporta proizvoda kupljenih na sajtu, a sva pitanja vezana za troškove dostave ili vraćanje robe biće prosleđena direktno ponuđaču / Prodavcu.

Jednostrani raskid

U slučaju jednostranog raskida možeš nas kontaktirati putem emaila info(at)vezbaj.rs

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, trgovac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.

Reklamacije

U slučaju bilo kakvih problema možeš nas kontaktirati putem emaila info(at)vezbaj.rs

Reklamacije primljene najkasnije poslednjeg dana perioda validnosti vaučera biće uzete u razmatranje.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Vaše reklamacije biće obrađene, i o ishodu istih bićete obavešteni u roku od 8 dana od dana primanja reklamacije.

Informacije za posetioce Sajta

Vežbaj mogu koristiti fizička lica starosti 18 godina i preko. Lica starosti između 16 i 18 godina mogu koristiti sajt jedino uz saglasnost roditelja ili staratelja koji se moraju složiti sa važećim pravilima i uslovima korišćenja sajta. Lica mlađa od 16 godina ne mogu koristiti sajt.

Kao korisnik potvrđuješ da razumeš i prihvataš sledeće odgovornosti:

 • da ćeš dostaviti istinite, tačne i potpune informacije o sebi, u skladu sa zahtevima formulara za registraciju;
 • da ćeš blagovremeno vršiti izmene podataka kako bi bili istiniti, tačni i kompletni. Takođe se obavezuješ da nećeš činiti sledeće:
  • postavljati materijal koji sadrži viruse i druge programe namenjene oštećenju ili uništenju ovog Sajta ili baze podataka;
  • objavljivati materijal zaštićen autorskim pravima, ukoliko nisi autor istog ili imaš pravo na njegovo korišćenje;
  • postavljati opscen, klevetnički, preteći ili zlonamerni materijal na štetu drugog korisnika, osobe ili pravnog lica, materijale ili informacije zabranjene zakonom;
  • postavljati slike ili izjave koje nisu u skladu sa zakonom.

Popunjavanjem formulara za registraciju iz kog će Vežbaj preuzeti tvoje podatke u svrhu učešća u različitim aktivnostima (informisanje, promocija, reklama, zabava), podrazumeva se da pristaješ na sledeće:

 1. da će ove podatke prikupiti, uskladištiti i obraditi Corporate Center Life doo;
 2. da će se podaci koristiti neograničen period vremena i za naknadne kontakte;
 3. da primaš od Corporate Center Life doo različite materijale, informacije, predloge i pozivnice za učešće u različitim aktivnostima, o različitim proizvodima i/ili uzorcima proizvoda, putem email obaveštenja sa servisnim informacijma. Svaka email poruka sa ovakvim sadržajem, sadrži i uputstvo za odjavu.

Garancija

Autor ne garantuje da sajt, serveri na kome se hostuje ili email poruke od vezbaj.rs ne sadrže računarske viruse ili drugi potencijalno škodljiv softver. Posetilac koristi vezbaj.rs na sopstveni rizik, a Corporate Center Life doo ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu korišćenjem/posećivanjem Sajta ili informacija sadržanih na njemu. Informacije na sajtu odslikavaju stvarnost u trenutku registracije ili osvežavanja pojedinih stranica.

Autor ne snosi odgovornost za kvalitet usluga ponuđenih na Sajtu.

Sigurnost

Prilikom korišćenja Sajta, korisnik je sam odgovoran za zaštitu podataka koji omogućavaju pristup nalogu, poput korisničkog imena i lozinke, a takođe snosi odgovornost za postupke na sajtu dok je u svom nalogu. Ukoliko smatraš da je poverljivost tvojih podataka za pristup nalogu ugrožena iz bilo kojih razloga, odmah obavesti Corporate Center Life doo o tome, kako bismo blokirali pristup tvom nalogu i generisali nove pristupne podatke.

Neovlašćene transakcije na ovom Sajtu i pokušaj istih, koje uključuju, ali se ne ograničavaju na: zloupotrebe, prevare iz koristi, neovlašćeni pristupa, izmenu i kopiranje podataka u svrhu njihove komercijalizacije, blokiranje pristupa, itd., biće kažnjene u skladu sa zakonom.

Komunikacija

Korisnici sajta mogu uredništvu dostavljati pitanja, komentare, beleške, predloge i ideje u vezi sa sadržajem Sajta, sve dok nisu nezakonite, opscene, klevetničke, preteće i ne ugrožavaju privatnost i autorska prava Corporate Center Life doo ili treće strane, ako ne sadrže viruse, nisu deo političke/predizborne kampanje, lančana pisma, masovna pošta ili neki drugi vid spam-a. Ne smeš koristiti lažnu email adresu ili predstavljati drugu osobu ili entitet. Corporate Center Life doo zadržava pravo, ali ne i obvezu, da ukloni ili izmeni takve informacije.

Pravna pitanja

Uslovi saradnje podležu propisima u Srbiji. U slučaju spora, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u Corporate Center Life doo. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Beogradu.